CC Strategies, "Corporate Creative Strategies", is een onafhankelijk Belgisch communicatieadviesbureau dat gespecialiseerd is in corporate public relations en Public Affairs.

lees meer over ons

Milieucommunicatie

Het milieueffect van sommige industriële activiteiten kan doorslaggevend zijn bij de beslissing of een bedrijf al dan niet zijn activiteiten mag voortzetten. CC Strategies helpt organisaties bij het communicatiebeheer van hun milieuimpact. Wij staan ook in voor de betrekkingen met de omwonenden, betrokken administraties en politieke overheden.

CC Strategies verleent communicatiebijstand inzake exploitatievergunningsaanvragen bij de overheden (nationaal, regionaal, lokaal), bij de perscommunicatie en bij communicatie met omwonenden om het bedrijfsproject tot een goed einde te brengen.

Communicatiediensten

  • Programma’s voor attitudebeïnvloeding van stakeholders
  • Relatieopbouw met belangenorganisaties
  • Coalitievorming
  • Locale mediarelaties
  • Programma’s en evenementen voor de uitbouw van relaties met de lokale gemeenschap
  • Infobalies
  • Ontwikkeling van instrumenten voor milieucommunicatie: milieurapport, nieuwsbrieven en communiqués, kennisgevingen, vraag & antwoord, communicatieplan in geval van milieurampen
  • Communicatieplanne voor exploitatievergunningsaanvragen: communicatie met overheid, pers en omwonenden.