CC Strategies, "Corporate Creative Strategies", is een onafhankelijk Belgisch communicatieadviesbureau dat gespecialiseerd is in corporate public relations en Public Affairs.

lees meer over ons

Crisiscommunicatie : Wet Renault

De wet-Renault en communicatie: de pil vergulden

De aankondiging van een intentie tot herstructurering is voor elke onderneming of organisatie een moeilijk moment. De voorbereiding van een dergelijke mededeling is vaak van essentieel belang. De wil om open en transparant te communiceren is onmisbaar voor het proces dat na de aankondiging start.

De wet-Renault, die geldt bij collectieve ontslagen of sluitingen, is zeer duidelijk: geen enkele werkgever mag een besluit tot collectief ontslag of sluiting aankondigen; hij moet een intentie tot collectief ontslag aankondigen.

Hoe kan een communicatieadviesbureau de ondernemingen helpen bij dergelijke processen?

De communicatieadviseur zal in de eerste plaats de bedrijfsleiders helpen een mededeling op te stellen over de strategische keuze die de onderneming voorstelt om het schip op koers te houden en een zekere economische gezondheid te handhaven. Wij zijn er om een argumentatie te ontwikkelen die aan alle stakeholders van de organisatie (intern en extern) de gepaste uitleg geeft over de redenen van de nieuwe strategie, de nodige veranderingen, de toekomstperspectieven, enz. Als buitenstaanders van de organisatie zullen wij als geen ander de relevantie en geloofwaardigheid van de boodschap kunnen beoordelen. Wij kunnen immers de vereiste afstand nemen om deze boodschap objectief te evalueren.

Verder wordt bij herstructureringen heel vaak vergeten te communiceren over de toekomst. De organisatie blijft echter ook na die moeilijke periode bestaan: zij heeft medewerkers nodig die ook na een dergelijke aankondiging voldoende vertrouwen moeten blijven behouden in het management.

Op het ogenblik van de mededeling moet de organisatie dus denken aan haar strategie, aan de mensen die door de aankondiging worden getroffen en aan degenen die blijven. De werkgever mag niet vergeten dat hij het recht heeft – sterker nog: de plicht heeft – om te communiceren! Sommige organisaties laten zich overrompelen door de vakbonden, omdat de bedrijfscultuur nu eenmaal zo is. Bij crisiscommunicatie is het echter essentieel om de touwtjes zélf in handen te blijven houden. Conclusie: men moet zélf communiceren, en men moet dat goed doen! De voorbereiding is de sleutel van succes bij de mededeling van deze moeilijke boodschappen.

Nathalie Van Laeken