CC Strategies, "Corporate Creative Strategies", is een onafhankelijk Belgisch communicatieadviesbureau dat gespecialiseerd is in corporate public relations en Public Affairs.

lees meer over ons

Public Affairs / Lobbying

De politieke wereld en de bedrijfswereld zijn nauw met elkaar verbonden. Politieke beslissingen kunnen een beslissende rol spelen op ganse economische sectoren.

CC Strategies, als lobbying agentschap, verleent strategische advies in Public Affairs in België. Wij verstrekken expertise, technologie en inzicht op lokaal, provinciaal, regionaal of federaal niveau en zorgen ervoor dat de belangrijkste beleidsmakers de gepaste boodschap horen en begrijpen. Voor ons advies aan bedrijven putten wij uit onze grondige kennis van instellingen, mensen, procedures en actuele beleidskwesties.

Ons succes hebben wij mede te danken aan ons uitgebreid contactennetwerk op alle beleidsniveaus en we weten politieke boodschappen snel en grondig te analyseren, te interpreteren en te formuleren.

Communicatiediensten

  • Mapping van voor- en tegenstanders, decision makers, enz.
  • Identificatie van sociale, politieke en economische bedrijfsissues.
  • Opmaak van argumentaria per doelgroep
  • Strategisch advies, issue management
  • Politieke monitoring
  • Lobbying / Public Affairs campagnes op federaal, gewestelijk en lokaal niveau
  • Ontwikkeling van instrumenten voor politieke communicatie: position papers, vraag & antwoord, communiqués, plaatsing van artikels enz.
  • Politieke netwerking